Databeskyttelsespolitik

Håndtering af GDPR hos Restaurant Frida

 • Databeskyttelsespolitik for Restaurant Frida By Jensen.

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Restaurant Frida By Jensen.

Restaurant Frida By Jensen er dataansvarlig.

Restaurant Frida By Jensen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Kontaktoplysningerne er som følgende:

Restaurant Frida By Jensen

 • Telefon: 70 70 74 88
 • E-mail: fridabybetina@gmail.com
 • Adresse: Havnegade 5, 9900 Frederikshavn

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger der behandles:

 • Navn, telefonnummer & E-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere.

Dine personoplysninger stammer fra:

 • Direkte fra dig via E-mail, sms, opkald eller beskeder på sociale medier.
 • Booking af bord via integreret bookingsystem (herunder Facebook, Google eller nærværende hjemmeside).
 • Fra en fælles kunde eller samarbejdspartner.
 • Fra andre kilder, er er offentligt tilgængelige (eksempelvis sociale medier).

Dine personoplysninger bruge til følgende formål:

 • Kundens navn, telefonnummer & E-mailadresse opbevares, så kunden kan kontaktes i tilfælde såsom udeblivelse fra bordreservation, større bestillinger mv.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger:

Når der behandles personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a (det vil eksempelvis være tilfældet ved brug af navn & E-mail til registrering af interesse og formål med henvendelse hos en bruger af en hjemmeside).
 • Behandlingen er en nødvendighed for, at interessen, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesser, kan forfølges efter artikel 6, stk. 1, litra f (eksempel herpå kan være ved brug af navn & E-mail i kundeforhold).
 • Behandlingen er nødvendig for, at der kan indgås en aftale såvel som kontakt med vedkommende.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (eksempelvis ved indberetninger til SKAT).
 • Behandler dine personoplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Restaurantens interesser, som begrunder behandlingen er almindelig interesse i at markedsføre virksomheden.

Videregivelse af personoplysninger:

Restaurant Frida By Jensen videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke hertil, eller hvis Restaurant Frida By Jensen er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Opbevaring af dine oplysninger:

Restaurant Frida By Jensen opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. I forbindelse med levering af Restaurant Frida By Jensens produkter og tjenester opbevares dine personoplysninger i op til fem år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er særlige grunde til at opbevare informationen i en længere periode. De oplysninger som Restaurant Frida By Jensen skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus fem år.

Dine rettigheder:

Når Restaurant Frida By Jensen opbevarer dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Restaurant Frida By Jensen telefonisk, fysisk eller per E-mail. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandler, som Restaurant Frida By Jensen allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Restaurant Frida By Jensen behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Restaurant Frida By Jensen har urigtige oplysninger om dig.

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at Restaurant Frida By Jensen sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne på almindelig vis ville blive slettet.

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Restaurant Frida By Jensen fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen:

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Restaurant Frida By Jensens behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Dataportabilitet:

I visse tilfælde har du ret til at få flyttet dine personoplysninger fra Restaurant Frida By Jensen til en anden dataansvarlig, eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Restaurant Frida By Jensen enten skriftligt, fysisk eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet:

Du har mulighed for at klage over Restaurant Frida By Jensens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på telefon: 33 19 32 00 eller E-mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

Når du besøger denne hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Specifikt er formålet med cookies på vores website:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.
 • Optimering, så vi hele tiden kan forbedre sitets struktur og brugervenlighed.
Cookies gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Ønsker du at slette cookies fra din browser? Se da denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http//tools.google.com/dlpage/gaoptout


Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at det er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google Analytics